Home » England and Wales » Wales » Gwynedd

Gwynedd

Drill down further:

Wards within Gwynedd

Aberdaron
Aberdovey
Abererch
Abermaw
Abersoch
Arllechwedd
Bala
Bethel
Bontnewydd
Botwnnog
Bowydd and Rhiw
Brithdir and Llanfachreth/Ganllwyd/Llanelltyd
Bryn-crug/Llanfihangel
Cadnant
Clynnog
Corris/Mawddwy
Criccieth
Cwm-y-Glo
Deiniol
Deiniolen
Dewi
Diffwys and Maenofferen
Dolbenmaen
Dolgellau North
Dolgellau South
Dyffryn Ardudwy
Efail-newydd/Buan
Garth
Gerlan
Glyder
Groeslon
Harlech
Hendre
Hirael
Llanaelhaearn
Llanbedr
Llanbedrog
Llanberis
Llandderfel
Llanengan
Llangelynin
Llanllyfni
Llanrug
Llanuwchllyn
Llanwnda
Llanystumdwy
Marchog
Menai (Bangor)
Menai (Caernarfon)
Morfa Nefyn
Nefyn
Ogwen
Peblig (Caernarfon)
Penisarwaun
Penrhyndeudraeth
Pentir
Penygroes
Porthmadog East
Porthmadog West
Porthmadog-Tremadog
Pwllheli North
Pwllheli South
Seiont
Talysarn
Teigl
Trawsfynydd
Tregarth & Mynydd Llandygai
Tudweiliog
Tywyn
Waunfawr
Y Felinheli

Detailed Stats

Select the data you want to see from the dropdown list.

Some data tables are available as both "Quick Stats" and "Key Stats". In general, Key Stats tables have more detail, often including percentage values as well as simple numeric counts.


Contains National Statistics data © Crown copyright and database right 2012

Contains Ordnance Survey data © Crown copyright and database right 2012